art statement


Oskar Chmioła (OCh)
ur. 9 marca 1987 r. w Lublinie (od 2014 r. mieszka i pracuje w Szczecinie)
Artysta wizualny, konceptualista, działacz społeczny, inicjator artystyczny, projektant, artterapeuta.

Skupia się w swojej twórczości na szeroko rozumia-nym fenomenie performance, czyli przekraczania siebie jako kondycji współczesnego człowieka

„Człowiek się dzieje”
OChSM

należy przez to rozumieć, że człowiek jest z natury swojej zmienny, słaby, niedos-konały, samotny, poszukujący, kreatywny, wrażliwy, inny, dziwny, niezrozumiały, aktywny, samoistny, samodzielny i nieskończony. Człowiek ma prawo być słaby,
inny itd.  więcej – jest to jego naturalna cecha ! Takie jest ogólne przesłanie pły-
nące z twórczości Oskara Chmioły, ale też taka jest forma jego sztuki i działań.
Tworzy sztukę konceptualną, procesualną i kontekstualną,  w której ukazuje
m. in. takie dychotomie jak: słabość – doskonałość,  jednostka – globalność,
inność – tożsamość, kreatywność – odtwórczość aby wywoływać w odbior-
cach rzeczywiste odczucie katharsis, odpowiedzialności i współczucia.
Co ważne artysta nigdy nie wykonuje dwóch takich samych aktów
twórczych, a każdy jego performance ma inną treść i przebieg,
wynikający z kontekstu czasoprzestrzennego i mentalnego.

Dokumentacja performansu zat. „Dekonstrukcja Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”,
27 filarów co 2,8 metra = 78 metrów wysokości wieży – (foto i wykon: O Ch)

O.Ch. to autor licznych wystąpień artystycznych, akcji i wystaw. Twórca i propagator koncepcji: „Turystyka performerska”, „CzasoPrzestrzeń Performance”, „Perfoterapia”, „Swobodna aktywność”, „Psychoperformance”. Tworzy w różnych obszarach sztuki przy czym performance i wideo, stanowią wspólny mianownik wszystkich jego działań.

Zajmuje się również udostępnianiem kultury wysokiej poprzez działania społeczne i artterapeutyczne- od czterech lat prowadzi warsztaty i wystąpienia dla dzieci, młodzieży i rodziców  na terenie Szczecina („Turystyka artystyczna”, „Hipertekst”, „Wyspy”), jest członkiem zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób z autyzmem i współzałożycielem dwóch spółdzielni socjalnych. Jego artykuł zat. „Co to jest performance?” został opublikowany w Gazecie Polskiej. Współpracował z Wydziałem Kultury Miasta Stołecznego Warszawy dzielnicy Wawer- otrzymał dostęp do przestrzeni na realizację rocznego projektu „Przestrzeń Performance” w Wawerskiej Strefie Kultury. Kurator wystaw (m.in. Przestrzeń sensoryczna), reżyser akcji (np. Przy drzwiach zamkniętych).

Na co dzień pracuje z dziećmi w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Dzwoneczek”, gdzie prowadzi terapeutyczne „Zajęcia z kreatywności”. Stosuje interakcję performance jako jedną z metod terapii. Projektuje pomoce edukacyjne służące do komunikacji alternatywnej AAC.

Studiował na ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom I stopnia     ze Sztuki i Techniki Operatorskiej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, na Uniwersytecie Szczecińskim, w Wyższej Szkole Humanistycznej i Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości (aktualnie) gdzie odebrał wykształcenie w zakresie terapii i edukacji.

W 2017 roku otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Aktualnie realizuje Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

*
Performance podobnie jak człowiek jest paradygmatem nieskończonym. Nieustannie przekracza swoje właściwości, nie pozwalając się ostatecznie nazwać. Jego istotą jest„ruch” rozumiany zarówno fizycznie jak i metafizycznie. Ponadto każdy performance jak każdy człowiek jest inny nawet jeśli wykonany tak samo. OCh jest przeciwnikiem rozumienia słowa performance jako ciągłe dążenie do ulepszania, gdyż należy performance rozumieć jako ciągłe dążenie ale raczej do przekraczania, co niekoniecznie musi się odnosić do profesjonalizacji, doskonalenia czy podnoszenia standardów- to po prostu ruch, zmiana, re-definiowanie, aktualizacja status quo. Przyroda jest w ruchu dzięki swej różnorodności, a te oznaczają pęknięcia, pozytywną niedoskonałość. Człowiek ma prawo być słaby, więcej – jest to jego powołanie.