bio

Życiorys artystyczny – Oskar Chmioła
Artysta wizualny, animator artystyczny, arteterapeuta, nauczyciel, projektant graficzny, twórca front end. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Sztuka i technika operatorska), Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Jako pedagog i terapeuta pracuje w sieci Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Poradni Mowy i Przedszkoli gdzie prowadzi zajęcia kreatywne, gimnastyczne i robotyczne. Projektuje specjalistyczne pomoce edukacyjne dla osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Regularnie występuje i reżyseruje przedsięwzięcia sceniczne, często o charakterze inkluzyjnym.

Jest twórcą Manifestu kina performatywnego i innych koncepcji twórczych, w tym Turystyki performerskiej, Perfoterapi, Psψchoperformansu, Komunikacji performatywnej, IndywiduAkcji i międzynarodowego ruchu SpaceTime Performance.
Tworzy na styku różnych dziedzin artystycznych skupiając się na działaniach o charakterze kontekstualnym, site specific i precesualnym, dlatego formę dzieła w całości uzależnia od treści i istoty, której ma dotyczyć. Najczęściej tworzy performance, instalacje multimedialne i wideo. Wystawiał w Londynie, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i mniejszych miastach, uczestniczył także w wielu festiwalach sztuki performance na terenie całego kraju.

Edukacja:
1997 – 2000 – Szkoła plastyczna Ewy Misztal,
2000 – 2007 – Gimnazjum i liceum plastyczne,
2007 – 2009 – Policealne studia architektury wnętrz, charakteryzacji teatralnej i filmowej, 2009 – 2012 – Studia na ASP w Warszawie, ( dyplom licencjacki z Techniki i Sztuki Operatorskiej u prof. Andrzeja J. Jaroszewicza),
2015 – 2017 – Studia na Uniwersytecie Szczecińskim (przygotowanie pedagogiczne, podyplomowe), 2017 – 2018 – Studia w Wyższej Szkole Humanistycznej (Edukacja i Rehabilitacja Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń, podyplomowe),
2018 – 2020 – Studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP (Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, dyplom magisterski).

Nagrody:
2022 r. – stypendium z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS
2020 r. – stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury Gminy Miasta Sopotu,
2019 r. – stypendium kulturalne Miasta Gdańska,
2017 r. – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Ważniejsze wystawy i wystąpienia w kolejności od najnowszych:

2023 – Aktualnie pracuje nad drugim swoim filmem performatywnym zat. „Au(c)tor”

2023 – Wystawa zbiorowa Art after psycho-sociology – rola kontrola vs rola – wernisaż /wystawa /event w ICS Instytut Cybernetyki Sztuki w koncepcji Marka Rogulskiego, Gdańsk 2023,

2023 – Performance Wyjście człowieka z obrazu podczas otwarcia wystawy plenerowej fotografii wielkoformatowych Cezarego Dubiela z muzykami: Antonia Jańczak, Daniel Kaczmarczyk, Bartosz Matuszewski, Andrzej Łacny, Mateusz Spustek, Piotr Jasiński, Tomasz Kubik, Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, Wolin

2023 – Performance muzyczno-kinetyczny „Koncert geometryczny” w ramach koncertu „Muzyka w różnych wymiarach” z udziałem dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,

2022 – Performance muzyczno-kinetyczny Między strunami z okazji Światowego Dnia Muzyki i Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową z udziałem terapeutów i osób z ASD, P.P.Dzwoneczek, Szczecin,

2022 – Kuratela nad projektem A TO MY (Wystawa i Happening ) z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu z udziałem terapeutów i osób z ASD, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i P.P.Dzwoneczek, (Plac Solidarności) Szczecin,

2021 – Sensoryczny performance kolektywny Ogród wyciszenia z okazji Europejskiego dnia autyzmu, z udziałem terapeutów i dzieci z autystycznego spektrum autyzmu, Stowarzyszenie A TO MY i P.P.Srebrny Dzwoneczek, Szczecin,

2021 – Performance kolektywny Między strunami z udziałem osób chorujących na schizofrenię, INKU Szczecin,

2020 – Premiera online projektu „Bryza – pierwszy film performatywny”, Goyki 3 Art Inkubator, Sopot

2020 – Transmedialny performance konceptualny „Źrenica Świętowita” w ramach wydarzenia „Powiew performansu”, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Grodno

2020 – Premiera sceniczna i online spektaklu performatywnego „Przy drzwiach zamkniętych”, Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, Szczecin

2020 – Tekst „Artysta politykiem”, w ramach wydarzenia „Artysta politykiem”, Galeria buntu
młodych, Warszawa

2020 – „Młyn”, kuratela performansu kolektywnego typu SpaceTime Performance w ramach wydarzenia „OFF w Młynie”, Przecław 3D, Przecław

2020 – Zdjęcia do filmu Bryza jako performance kolektywny, Sopot

2020 – Manifest kina performatywnego, Sopot

2020 – Artywistyczny protest klimatyczny „Ostatni bal”, Plac Grunwaldzki, Szczecin

2019 – oprowadzanie performatywne szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku realizowane ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego

2019 – Performance „Pamięć” w ramach SpaceTime Performance, podczas festiwalu Come Witch Us w szczecińskim Inkubatorze Kultury

2019 – performance „Above Mainstream” podczas spotkania Szkoła warszawska XXI wieku w Galerii Młodych w ramach warszawskiej Nocy Muzeów

2019 – psychoperformans „Pragnienie” podczas kolektywnego wystąpienia „Woda, Pragnienie” realizowanego podczas Wiosny Muz w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie

2018 – Wystawa „Przestrzeń sensoryczna”

2018 – Performance kolektywny „Przy drzwiach zamkniętych”, 13 MUZ w Szczecinie

2017 – Performance „Prawda”, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Integracyjny performance „Miłość” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Stowarzyszenie „A TO MY” w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Performance „Piękno”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Performance kolektywny „Śmierć”, Teatr Polski w Szczecinie, w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Performance „Sprawiedliwość” na placu Solidarności w Szczecinie (we współpracy
z Centrum Dialogu Przelomy) w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Prezentacja „perfoterapii”, autorskiej formy artterapii podczas XVl Konferencji PIKTOGRAMY (budowanie modelu wsparcia komunikacyjnego opartego o aac-piktogramy  dla osób z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się; afazją-autyzmem-alalią-sli-oligofazją-dyspraksją) na Wydziale Zarządzania i Ekononomii Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

2017 – Performance „Sens”, Opera na Zamku w Szczecinie, w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Performance „Dobro” na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego w Stargardzie,
w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

2017 – Performance „Kim jestem”, Teatr KANA w Szczecinie, w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2017 – Performance „Najważniejszy problem współczesnego świata” i pierwsza prezentacja autorskiej formy artterapii nazwanej przez artystę „Perfoterapią” na XlX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „INTERAKCJE” w Piotrkowie Trybunalskim

2017 – Happening „Niebieski plac”, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
na Placu Szarych Szeregów w Szczecinie
2016 – „Turystyka performance” – oprowadzanie   po Szczecinie dla młodzieży
2016 – akcja „Jasne Błonia” na Jasnych Błoniach     w Szczecinie
2015 – wystawa „wieczór performance”, w ramach festiwalu „Interakcje”, w „galerii Działań”, Warszawa (pierwszy PSI-FORMANCE „Acedia”)
2015 – liczne warsztaty performance dla dzieci i dorosłych (prof. w ramach „miejskiego placu zabaw” w galerii „Tworzę się”)
2015 – publikacja artykułu w „gazecie polskiej”   („co to jest performance”)
2015 – wystawa „muzyczny plac zabaw” w galerii „tworzę się”, Szczecin (instalacja akustyczna „polifonia”
2014 – festiwal nspiracje, Szczecin (tryptyk performerski „nie-post-szerzenie)
2014 – wystawa „powroty” w galerii Neurony Lustrzane, Warszawa (performance „powroty”)
2014 – otworzył czasoprzestrzeń performance
2014 – wystawa „perforado” w galerii Raczej, Poznań (performance „poznań raczej performance”)
2013 – prowadził „Przestrzeń Performance”  w Warszawie
2013 – wystawa „Przed..po..zamiast..Wystawa performerska”   w Galerii Cicha4, Lublin
(site specific „wystawa performerska”)
2013 – festiwal Interakcje, Piotrków Trybunalski      (performance „Pręgierz” i „Kodowanie”)
2012 – wystawa „Afther the dark” w Barrbican Center, Londyn (instalakcja „Halloween; permeation”)
2012 – fest. Konteksty, Sokołowsko (perform. „Przestrzeń P”)
2011 – wystawa „Podwówrko na Pradze” w Śnie Pszczoły, Warszawa (instalakcja elektroakustyczna „Odbiór”)
2009 – 2011 – akcje w ramach Grupy Wyspa
2011 – 2014 – wystawy     w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki, Warszawa („granica”, „Higiena”, „Żywoty Świętych, poprawione”, „Kohezja”, „Szaman miejski”)
2009 – wystawa Grupy Wyspa w galerii Zoya, Warszawa
2007 – indywidualna wystawa „Człowiek czyli czas” w bursie Szkół Artystycznych w Lublinie (pierwszy performance „miłość”)

edukacja:

1997 – 2000 – Szkoła plastyczna Ewy Misztal
2000 – 2007 – Gimnazjum i liceum plastyczne w Lublinie
2007 – 2009 – Policealne studia architektury wnętrz, charakteryzacji teatralnej i filmowej
2009 – 2012 – Studia na ASP w Warszawie, ( dyplom licencjacki z Techniki i Sztuki Operatorskiej u prof. Andrzeja J. Jaroszewicza)
2015 – 2017 – Studia na Uniwersytecie Szczecińskim (przygotowanie pedagogiczne, podyplomowe)
2017 – 2018 – Studia w Wyższej Szkole Humanistycznej (Edukacja i Rehabilitacja Osób
z Autystycznego Spektrum Zaburzeń, podyplomowe)
2018 – 2020 – Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP(Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną)

_____________________________________________________________________________________

Oskar Chmioła – born 9 III 1987 in Lublin (Poland)

Education:

2018 – 2020 – Master’s studies at the WSZiP University of Management and Entrepreneurship (Early school and preschool education with corrective and compensatory gymnastics);
2017 – 2018 – Studies at the University of Humanities (Education and Rehabilitation of People on the Autistic Spectrum of Disorders, postgraduate);
2015 – 2017 – University of Szczecin, faculty of Pedagogy, Direction: Pedagogical Preparation;
2007 – 2009 – Secondary School of Interior Architecture;
2009 – 2012 – Academy of Fine Arts in Warsaw, Department of New Media Arts, Direction: photography, Specialty: Art and Cinematography;
2000 – 2007 – The Norwid Secondary School of Fine Arts in Lublin, field of study: Exhibition.

Professional experience:
2016 – 2021 – Integral Music Kindergarten Bells, Position: Art Therapist, „Creativity classes” – (Uses the interaction of performance as one of the methods of therapy. Designs educational aids for alternative communication based on AAC-assisted communication);
2017 – 2021 Association for the Support of People with Autism and Related Psychiatric Disorders „A TO MY”, Function: Member of the Board.

Important exhibitions and projects:
2021 – he is currently working on the second performative film with the working title „Method”

2020 – Online premiere of the project „Bryza – the first performative film”, Goyki 3 Art Inkubator, Sopot

2020 – Transmedia conceptual performance „Pupil of the Holy Spirit” as part of the event „The breath of performance”, Center for International Cooperation, Grodno

2020 – Stage and online premiere of the performance „At the closed door”, Euroregion Culture Center Stara Rzeźnia, Szczecin

2020 – Text „Artist Politician”, as part of the event „Artist Politician”, Gallery of Rebellion
young, Warsaw

2020 – „Młyn”, curated by a collective performance of the SpaceTime Performance type as part of the event „OFF w Młynie”, Przecław 3D, Przecław

2020 – Shooting for the film Bryza as a collective performance, Sopot

2020 – Manifesto of Performative Cinema, Sopot

2020 – Arivist climate protest „The Last Ball”, Grunwaldzki Square, Szczecin

2017 – 2020 – translate soon

Contextual and processual artist (2007 – 2021).

2007 – individual exhibition „Man or time”– Gallery Bursa, Lublin; 2009 – exhibition of the Artistic Group of the Island – Gallery Zoya, Warsaw; 2009 – 2010 – shares of the Artistic Group of the Island – Warsaw; 2011 – 2014 – exhibitions Department of Spatial Operations Miroslaw Bałka – PDP, Warsaw („Boundary”, „Hygiene”, „Living Saints, Corrected”, „Cohesion”, „Urban shaman”); 2011 – exhibition ” Courtyard at Prague ” – Sen Pszczoły, Warsaw; 2012 – performance „Space P” – „ Festival Contexts”, Sokołowsko; 2012 – exhibition „Afther the dark” – Barrbican Center, Londyn; 2013 – performance „Pręgierz”, „Kodowanie” – „Festiwal Interakcje”, ODA, Piotrków Trybunalski; 2013 – exhibition ” Before … after … instead … Performers’ exhibition ” – Gallery Cicha4, Lublin; 2013 – „Performance Space” – WSK, Warsaw; 2013 – Seminar „Processual behavior as a conditioned innovation Disinterested Wizard, and social reception of time-effects (their aesthetics) „; Attend as speaker – Polish Academy of Sciences, Pałac Staszica, Warsaw; 2014 – exhibition „perforado” – Gallery Raczej, Poznań; 2014 – exhibition ” returns” – Gallery Neurony Lustrzane, Warsaw; 2014 – triptych performers „nie-post-szerzenie” – „Festival inSpiracje” , 13 MUZ, Szczecin; 2014 – Przemysław Kwiek’s private financial reward for „Material-Spatial Performance” during „ Flax II”; 2015 – Exhibition „evening performance ” – Gallery of action, Warsaw; 2015 – The publication of the article entitled „What is performance?”- Gazeta Polska; 2015 – 2016 – „Performance tourism” – Gallery Tworzę się, Szczecin; 2016 – presentation of performance art therapy – Conference „Pictograms”; 2017 – Collective performance „Let’s find a common language” – Association for the Support of People with Autism “A TO MY”, Szczecin; 2014 – 2017 – actions „SpaceTime Performance” (STP) – Lublin, Cracow, Warsaw, Szczecin.