psychoperformance

psychoperformance (Ψformance- w skrócie Ψform) ™SM
akt twórczy służący zmianie mikro lub makrokosmosu 

Ogólnie psychoperformance polega na zmianie jakiegoś stanu rzeczy w inny, korzystając z dowolnego instrumentarium i energii psychicznej służących przemianie intencjonalnej, manifestacji lub samej tylko prezentacji. Można mówić o transgresji w procesie świadomych aktów woli. Jest to więc taka praktyka artystyczno duchowa, w której tworzy się działania skierowane na autoterapię lub terapię morfogenetyczną. W szerszym i bardziej ideowym sensie jest to pogląd, wg którego człowiek świadomie tworząc swoje rytuały i obrzędy codzienności i niecodzienności może wpływać na bieg zdarzeń w całej otaczającej go rzeczywistości. Człowiek nie może zmienić świata w sposób radykalny, ponieważ nie jest w nim sam, dlatego samodzielnie może tylko zmienić swoje najbliższe otoczenie, natomiast w kolektywie ma szansę uczynić zmianę globalną.

Powyższa grafika przedstawia cyfrowy obraz Au(c)tor- schemat diagramatyczny – mapę humanistyczną zrzutowaną na ciało człowieka. Jest to psycho-socjologiczna i duchowa topografia mająca ułatwić orientację w schemacie ciała. Sylwetka na obrazie jest uchwycona w symbolicznym Geście asymptotycznym  czyli wizualizującym jeden cykl na ścieżce transmutacji w przebiegu procesu IndywiduAkcji.

Idea jest inspirowana obrzędami, działaniami magicznymi, odczarowującymi. Koncepcja zakłada korzystanie z tego rezerwuaru i tworzenie własnych podobnych działań, jako aktów działania na styku sztuki i terapii psychicznej. Należy zaznaczyć, że nie jest to praktyka uprawiania czarów tylko aktów symbolicznych, które swoją formą mogą (ale nie muszą) być podobne do czarów ale w istocie i wymowie pozostają wyłącznie w obszarze sztuki, posiadając przy tym walory terapeutyczne i duchowe. Mogą to być jednocześnie działania na sobie, na innych, na ideach i sferach istnienia z wykorzystaniem manipulacji ciałem, przedmiotem w określonej przestrzeni i czasie. Pojedyncze takie działania mogą się składać na większą wypowiedź, wówczas w kontekście autoterapeutycznym będą IndywiduAkcją, czyli procesem indywiduacji, który będzie miał charakter procesualnej sztuki akcji.

Należy psychoperformance zatem odróżnić od perfoterapii, która skupia się na terapii zaburzeń psychicznych, choć naturalnie te koncepcje się przenikają. Ψform jest w pełni ukształtowaną formą sztuki połączonej z działaniem magicznym i terapeutycznym. O Ch prowadzi szkolenia z tej formy aktywności a większość jego aktualnych wystąpień to psychoperformansy.

Poniżej znajduje się oferta warsztatów psychoperformance:
Ѱsychoperformance – duchowy rozwój przez sztukę performance