psychoperformance

psychoperformance (Ψformance- w skrócie Ψform) ™SM
akt twórczy służący zmianie mikro lub makrokosmosu 

Ogólnie psychoperformance polega na zmianie jakiegoś stanu rzeczy w inny, korzystając z dowolnego instrumentarium i energii psychicznej służących przemianie intencjonalnej, manifestacji lub samej tylko prezentacji. Można mówić o transgresji w procesie świadomych aktów woli. Jest to więc taka praktyka artystyczno duchowa, w której tworzy się działania skierowane na autoterapię lub terapię morfogenetyczną. W szerszym i bardziej ideowym sensie jest to pogląd, wg którego człowiek świadomie tworząc swoje rytuały i obrzędy codzienności i niecodzienności może wpływać na bieg zdarzeń w całej otaczającej go rzeczywistości. Człowiek nie może zmienić świata w sposób radykalny, ponieważ nie jest w nim sam, dlatego samodzielnie może tylko zmienić swoje najbliższe otoczenie, natomiast w kolektywie ma szansę uczynić zmianę globalną.

Należy psychoperformance zatem odróżnić od perfoterapii, która skupia się na terapii zaburzeń psychicznych, choć naturalnie te koncepcje się przenikają. Ψform jest w pełni ukształtowaną formą sztuki połączonej z działaniem magicznym i terapeutycznym. O Ch prowadzi szkolenia z tej formy aktywności a większość jego aktualnych wystąpień to psychoperformansy.

Poniżej znajduje się oferta warsztatów psychoperformance:
Ѱsychoperformance – duchowy rozwój przez sztukę performance