swobodna aktywność

SWOBODNA AKTYWNOŚĆ ™SM – MODEL ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

Oskar Chmioła jest twórcą projektu zajęć terapeutycznych opartych o jego ideę swobodnej aktywności. Poniżej znajduje się opis idei takich spotkań ze strony jego Stowarzyszenia:


W siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kuśnierskiej 10 odbyło się otwarte spotkanie organizacyjne, wprowadzające do modelu zajęć artterapeutycznych, w których mogły brać udział wszystkie osoby zainteresowane. Ma być to rodzaj spotkań społecznych (można skojarzyć to z grą, happeningiem, zabawą) poświęconych poszukiwaniu wspólnego języka przy użyciu wszelkich możliwych środków. To idea wypracowania niedyrektywnej metody leczenia zaburzeń psychicznych, obciążeń osobistych oraz edukacji i namysłu nad różnorodnością. Na gruncie swobodnej aktywności, czyli spontanicznego, naturalnego, spokojnego, szczerego i nieskrępowanego obcowania ze sobą samym, z innymi ludźmi w określonym czasie i przestrzeni ma rozwinąć się nowy wymiar spotkania, nowy rodzaj komunikacji i postrzegania. W tej koncepcji stawia się nacisk na skupienie, uważność, obserwację, wrażliwość, altruizm i kreatywność. Do cyklu oprócz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzin zaproszono pedagogów, specjalistów, nauczycieli, terapeutów, wychowawców, artystów i wszystkich zainteresowanych.

Pierwsze 2 spotkania miały charakter organizacyjny. Podczas spotkań opowiedziano na czym mają polegać spotkania i co to jest swobodna aktywność. Dla rodziców/opiekunów mogło to być  ważne pod kątem przygotowania dziecka lub dorosłej osoby z autyzmem na obecność wielu osób, w nowym miejscu i środowisku oraz specyfiki swobodnej aktywności. Dla reprezentantów wymienianych już obszarów medycznych, naukowych i artystycznych, była to płaszczyzna praktyki oraz teorii o otwartym charakterze, która ma ulegać stopniowemu pogłębieniu dzięki sugestiom i aktywnemu ich udziałowi. Dla pozostałych osób było to ważne przygotowanie do uczestniczenia w czymś ważnym, unikatowym i nieprzewidywalnym.

Spotkaniu towarzyszyła krótka prelekcja wprowadzająca do tematyki kolektywnych performance art. Później została omówiona perspektywa terapeutyczna takich zajęć.

Stwórzmy wspólny język to działanie, którego celem jest porozumienie. Chcemy znaleźć jeszcze lepsze środki do komunikacji, tak między „Atomami” a resztą społeczeństwa, jak pomiędzy ludźmi w ogóle. Osoby funkcjonujące w normie staną przed podobnym wyzwaniem (jednym z najważniejszych), z którym mierzą się codziennie osoby z autyzmem i ich rodziny- będą mieli ograniczone możliwości komunikacyjne, ponieważ spotkania będą próbą rozmawiania BEZ SŁÓW (w postaci zdań złożonych- chyba że wypowiedź będzie rodzajem poezji bądź pieśni). Można powiedzieć, że swobodna aktywność jest tym samym, wyrównaniem szans dla wszystkich osób.

Inspiracją do stworzenia tego przedsięwzięcia jest sztuka performance, w tym głównie jej kolektywna odmiana prezentowana już równo 100 lat temu przez Dadaistów (więcej: http://www.magazynsztuki.pl/dadaizm/), a w bardziej współczesnej formie (mniej więcej) od końca lat 60 ubiegłego wieku, przez artystów z całego świata zrzeszających się w różnych grupach lub spotykających się okazjonalnie. Jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą z nich jest Black Market International blackmarketinternational.blogspot.com , prezentujemy jedno ze zdjęć dokumentujących ich działania, które dobrze ilustruje wizualny wymiar tego typu spotkań:
http://www.atomyautyzm.com.pl/wp-content/uploads/2017/04/bone_8_sa_148.jpg
Źródło: blackmarketinternational.blogspot.com

Postaramy się aby taką formę spotkania artystów przekształcić w rodzaj zajęć terapeutycznych, które zostaną wpisane do stałej oferty naszego Stowarzyszenia. Dzięki obecności artystów zajmujących się tego rodzaju sztuką, przedsięwzięcie będzie miało swoje odzwierciedlenie w sztuce aktualnej i stanie się sposobem na udostępnianie kultury osobom wykluczonym ze względu na ten rodzaj niepełnosprawności. Dzięki obecności terapeutów zajęciowych, nauczycieli i pedagogów, a także wybitnych specjalistów i logopedów, zajęcia mają szansę stać się skuteczną formą artterapii- perfoterapii.

Podobnie jak wszystkie nasze działania, również te są skierowane przede wszystkim do osób z autyzmem i ich rodzin, jednak zapraszamy również wszystkie inne osoby, szczególnie ze środowisk społecznie marginalizowanych.

Były to pierwsze z cyklu spotkań poświęconych terapeutycznemu potencjałowi sztuki żywej. Pierwsze 2 spotkania miały charakter organizacyjny. Rozmawiano o tym, co będzie potrzebne do szukania wspólnego języka poprzez swobodną aktywność. Podczas spotkania opowiedziano na czym będą polegały spotkania i co to jest swobodna aktywność. W miarę możliwości każdy mógł zabrać głos i zgłosić jakieś sugestie. Następne spotkania (mamy nadzieję) będą już poświęcone samej aktywności. Kolejne spotkania odbywać się będą w wybrane soboty (ewentualnie niedziele) każdego miesiąca.

Podczas spotkania zostały wykorzystane piktogramy PIC służące do komunikacji w oparciu o przekaz wspomagany AAC-piktogramy (szczegóły na partnerskiej stronie internetowej Centrum Metod Alternatywnych – komunikacji alternatywnej – 
http://www.piktogramy.com.pl).
Poniżej tego typu pomoce do pobrania, które warto wydrukować:
http://www.atomyautyzm.com.pl/oferta-stala/znajdzmy-wspolny-jezyk/znajdzmy-wspolny-jezyk-swobodna-aktywnosc/#more-288
do znalezienia również w jednym z postów na stronie wydarzenia.

Spotkania będą dokumentowane a ich efekt będzie można zobaczyć na naszej stronie. Zachęcamy do zadawania pytań:http://www.atomyautyzm.com.pl/kontakt/

Zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia
http://www.atomyautyzm.com.pl/

 

© Oskar Chmioła