turystyka performerska

Turystyka performerska SM

Oskar Chmioła jest twórcą formuły performerskich wycieczek

Turystyka performerska (zamiennie Turystyka artystyczna), to oprowadzanie w którym przewodnikiem wycieczki jest artysta performer.
Przewodnik nie wypowiada słów (chyba że wypowiedź jest poematem, pieśnią, lub komunikatem itp.), a zamiast tego szuka symboli i znaków kulturowych aby opowiedzieć o danym zabytku lub miejscu. Artysta dąży do stworzenia takich gestów, które w powszechnej świadomości urosną do miana symbolu danego obiektu. Naturalnie takie działanie może iść w parze z tradycyjną formą zwiedzania i artysta może towarzyszyć przewodnikowi oprowadzającemu grupę.

OPIS Z KWIETNIA 24, 2017

 

historia powstania Turystyki performerskiej ™SM

Inspiracją do powstania Turystyki Artystycznej była Turystyka Ekstremalna. Artysta po kilku latach od poznania tej formy alternatywnego zwiedzania miasta, zdecydował się sformułować artystyczny jego odpowiednik. Oto w jaki sposób ewoluowała ta koncepcja:

Idea turystyki performerskiej narodziła się w Warszawie, w Wawerskiej Strefie Kultury, w 2013 roku, podczas akcji „stalkerzy”. W trakcie działania Oskar Chmioła oprowadzał Przemysława Kwieka po Wawerskiej Strefie Kultury.
Innym przejawem turystyki artystycznej (bo tak wymiennie autor nazywa taki rodzaj zwiedzania) były akcje „SpaceTime Performance” (w skrócie STP- pl „czasoprzestrzeń performance”) w różnych miastach Polski. Podczas tych akcji autor z innymi artystami odwiedzał różne miejsca (m.in. Park Saski w Lublinie, podwórko w starej części Krakowa, Wawerską Strefę Kultury i Mazowiecki Park Krajobrazowy w Warszawie Wawer, Jasne Błonia w Szczecinie), gdzie wykonywane były przez nich kolektywne spotkania performance. Podczas takich akcji często pojawiały się działania nawiązujące do historii, architektury, klimatu, znaczenia, lub innej wartości danego miejsca.
Istotnym etapem powstania Turystyki Performerskiej był performance „Szaman miejski” wykonany przez Oskara Chmiołę gościnnie w ramach wystawy Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Starym Mieście w Warszawie w 23.01.2014 r.
Kolejnym etapem formułowania się Turystyki Performance były gry miejskie artystyczne wycieczki po Szczecinie dla dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzone przez autora we współpracy z Galerią Tworzę się w roku 2015 i 2016.
Aktualnie autor poszukuje instytucji, sponsora, lub turystów, którzy chcieliby zwiedzić Szczecin, lub inne miasto w sposób alternatywny- performerski.

© Oskar Chmioła

 

CZYM JEST TURYSTYKA PERFORMERSKA?

(zamiennie Turystyka artystyczna), to oprowadzanie w którym przewodnikiem wycieczki jest artysta performer.

Przewodnik nie wypowiada słów (chyba że wypowiedź jest poematem, pieśnią, manifestem lub komunikatem itp.), a zamiast tego szuka symboli i znaków kulturowych aby opowiedzieć o danym zabytku lub miejscu. Artysta dąży do stworzenia takich gestów, które w powszechnej świadomości urosną do miana symbolu danego obiektu.

Takie podejście jest wynikiem Kultury obrazkowej i Hiperrzeczywistości (post-prawdy), które z jednej strony zmuszają do upowszechniania kultury w sposób obrazowy i esencjonalny , z drugiej natomiast do silniejszego oddziaływania, żeby zachęcić do realnego i namacalnego kontaktu z Dziedzictwem Kultury materialnej (konkurencyjnie do rzeczywistości wirtualnej).

© Oskar Chmioła

 

Idea jest już w pełni utworzona, a autor posiada gotowe scenariusze wycieczek. Zaprasza do kontaktu.

Przykład Turystyki performerskiej na tle Gotyku Ceglanego w Stargardzie – >

 

© Oskar Chmioła